Z zadnjimi delavnicami, ki smo jih namenili predstavitvam rezultatov projekta, smo izvedli še zadnje pogodbene aktivnosti na projektu.

Med dosežene rezultate štejemo dokazano zmanjšan vpliv odtoka organskih snovi s kmetijskih površin v vodotoke, z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih.

Neposredni rezultati projekta so:

  • Umestitev in ocena učinkovitosti 5 grajenih ekosistemov;
  • Grajeni ekosistem v povprečju (glede na obremenitev) odstrani visok delež organskih snovi (96 %), prav tako amonijaka (78%), nitratov (nad 70 %), suspendiranih delcev (77 %) ter fosforja (70 %);
  • Izvedena analiza izvedljivosti;
  • Predstavitvena gradiva za uporabnike;
  • Z vodenimi ogledi grajenih ekosistemov in usposabljanjem deležnikov za umeščanje in samostojno široko uporabo grajenih ekosistemov smo dosegli preko 200 posameznikov

Zahvaljujemo se Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter programu EIP za financiranje.

Naša prizadevanja za čisto okolje pa se nadaljujejo.