Na 3.slovenskem kongresu o vodah, ki je potekal oktobra 2023 na Ptuju, smo predstavili prispevek Sonaravno grajeni sistemi za zaščito voda.

Najdete ga tudi v zborniku, ki je objavljen na spletni strani konference (str. 310).

V njem predstavljamo primere sonaravno urejenih zadrževalnikov padavinskih voda, ki delujejo kot rastlinske čistilne naprave in bodo zaščitile zavarovana območja narave. Med primeri so tudi grajeni ekosistemi, ki zmanjšujejo vnos obremenjenih odcednih voda iz kmetijstva v vodotoke.