Na pobudo Savske komisije smo 30.3.2023 predstavili sonaravne rešitve za odpadno in ocedno vodo, ki predstavljajo večnamenski in učinkovit pristop pri odpravljanju različnih okoljskih izzivov.  Webinar je bil namenjen mladim, ki bodo jeseni sodelovali na Savskem parlamentu v Ljubljani. Tema letošnjega 11. Savskega parlamenta mladih je „Sodelujmo z naravo“. Tema se nanaša na uporabo sonaravnih rešitev (Nature Based Solutions – NBS) na področju upravljanja z vodami.

Gradiva z delavnice in informacije o natečaju, so na voljo na spletni strani.