Čeprav se vsi posvečamo izvajanju ukrepov proti virusu, je prav, da ne pozabimo na Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22.marca.

Na Limnosu smo zavezani k čiščenju odpadnih voda ter k varovanju vodnih virov. V ta namen razvijamo nove produkte za zmanjševanje onesnaženj in varovanje ekosistemov. Prav letos bomo pričeli z razvojem in izgradnjo grajenih ekosistemov za zaščito vodnih virov pred hranili s kmetijskih površin.
Ponudimo roko povsod, kjer se srečujemo s težavami pri koordinaciji deležnikov, zlasti pri upravljanju vodnih teles ter na področju ekološko sprejemljivega pretoka s katerim želimo omejiti posledice zajemanja vode.
Zgrajenih je že več kot 200 rastlinskih čistilnih naprav LIMNOWET®, s katerimi očistimo vodo 25.000 PE v celotni regiji Zahodnega Balkana. Prihaja čas ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v manjših naseljih in tam, kjer se bodo iskale individualne rešitve, bomo zelo prisotni.

Naše so-naravne oz. ekoremediacijske rešitve imajo nizek ogljični odtis, saj so osnovane na oponašanju naravnih sistemov in v veliki meri delujejo brez strojne in elektro opreme.

V okviru čezmejnega projekta Start Circles utrjujemo zavest in oblikujemo nove produkte, namenjene izrabi snovnega kroga, ki je v našem primeru tudi voda.

Svetovni dan voda je tudi naš dan.

Vabimo vas, da sodelujete z nami pri doseganju našega poslanstva.