Januarja 2020 se je v Šetjurju prvič sestalo projektno partnerstvo projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)”, ki se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.

Projekt pod vodstvom podjetja Limnos se bo izvajal do leta 2022, partnerji pa smo zavezani k razvoju, izvedbi ter testiranju grajenih ekosistemov za ohranjanje kvalitete in kvantitete vode v kmetijski krajini.

Projektni partnerji:

· Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

· Meja Šentjur d.d.

· Infrastrukturni Center Jablje

· Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič

· Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave

· Razvojna agencija Kozjansko

· KGZS Zavod Novo mesto

· KGZS Zavod Murska Sobota

Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in PRP 2014–2020.