V mesecu maju smo izvedli dve predstavitvi EIP GREKO, kjer smo študentom Biotehniške fakultete in kmetijskim svetovalcem Pomurja razložili umeščanje in koristi grajenih ekosistemov.

Grajene ekosisteme se  uporablja za čiščenje kmetijskega odtoka s ciljem večstranskega pozitivnega učinka na ekološko stanje okolja. Osredotočili smo se na odstranjevanje onesnaževal vode (trdi delci, organske snovi, amonij, nitrat, fosfat), ki se pojavljajo v odtoku s kmetijskih površin. Ureditve sonaravnega sistema brez uporabe električne energije in strojnih delov, v drenažnem kanalu, predstavlja ekonomsko in ekološko sprejemljivo tehnologijo čiščenja vodnih teles, ki je tudi večnamembna. Voda v sistemu je speljana v manjši zadrževalnik (sedimentacijski bazen), sledijo različni sonaravni deli, ki narekujejo tok vodotoka za doseganje samočistilne sposobnosti.  Zlasti na pilotni lokaciji na Dolenjskem smo lahko pokazali zanimiv habitat, ki se razvija na umeščenem sistemu in nudi življenjski prostor predvsem nevretenčarjem.

Za več informacij klikni tukaj