Julija letos smo lahko pristopili k izvajanju novega projekta. Cilj projekta LIFE GREEN ADAPT je razvoj in raba sonaravnih ukrepov na odlagališčih za odpadke. Večina se jih navezuje na čiščenje izcednih voda in površinskega odtoka iz odlagališč. Izcedne vode se bo čistilo z uporabo plavajočih otokov in aerirane vertikalne rastlinske čistilne naprave, v kateri se bo poskusno uporabljalo geopolimerni agregat, pridobljen iz industrijskih odpadkov. Površinski odtok pa se bo čistil z elektroaktivno biofilmsko rastlinsko čistilno napravo. Dodatni ukrep pa bo vezan na pokrivanje same deponije. Šlo bo za biotehnološko zemljino narejeno iz odpadkov. Ta bo zagotavljala hranila za pokrovno travno rušo, ki bo stabilizirala deponijo. Za zalivanje trave v sušnih obdobjih pa se bo uporabljalo prečiščeno vodo.

LIMNOS bo v projektu odgovoren za izdelavo celotne projektne dokumentacije za plavajoče otoke ter za celotno ureditev vseh sonaravnih ukrepov. Projekt bo potekal do konca leta 2024.

Več na povezavi