V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo projekt Greko (Grajeni ekosistemi za zaščito površinskih voda) predstavili na sejmu AGRA. Na predstavitvi smo poudarili pomen grajenih ekosistemov za zaščito vodnih okolij in habitatov tudi za zavarovana območja narave. Z udeleženci delimo mnenje, da bi s smiselnim umeščanjem grajenih ekosistemov na novih osuševalnih jarkih bistveno pripomogli h kvaliteti površinske vode v naravi.

Za brezplačno svetovanje na terenu, nas lahko pokličete na telefon: 01 505 74 72