LIMNOS je uspešno zaključil obdobje poskusnega delovanja dveh rastlinskih čistilnih naprav v Severni Makedoniji. Napravam so dodane tudi trstične grede za mineralizacijo blata, tako da občine investitorice v naslednjih 10-15 letih ne bodo imele težav z odvozom blata. Obe napravi sta večji in imata kapaciteto 1.100 oz. 700 PE.

V 2-letnem obdobju smo vodili lokalni komunalni podjetji, da z napravami kvalitetno upravljajta, opravljali smo tudi redne mesečne meritve kvalitete odpadne vode. Slednja se izteka v reko Bregalnico, ki predstavlja pomemben vodotok v državi in je zaradi delovanja naših čistilnih naprav čistejša.