Limnos sodeluje z nevladno organizacijo FER (Forum za enakopraven razvoj) pri vzpostavitvi okoljskega dialoga v različnih občinah Albanije. FER je vodilni partner projekta Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji, ki ga finančno podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Več o projektu klikni tukaj.

Vključevanje vidika spola v upravljanje z vodami in odpadki je tema, ki jo FER prepleta v številne projekte. Limnos v projekt prispeva povezave v občinah, kjer se projekt izvaja ter tehnično znanje, kjer je to potrebno.

Tokrat objavljamo povezavo na priročnik / priporočila, ki usmerjajo lokalne deležnike h konstruktivnemu reševanju problematike z odpadki, ki je v Albaniji zelo prisotno. Ogledate si ga lahko na tej povezavi.