Objavljen je Vodnik za načrtovanje naravnih malih zadrževalnih ukrepov v porečjih, ki je eden od rezultatov projekta FramWat. Pri pripravi vodnika so sodelovali tudi strokovnjaki iz Limnosa.

Preberite si ga lahko na povezavi

Vodnik je nastal s podporo programa Central Europe.