Podjetje Limnos je na konferenci, ki jo je na Ohridu organiziralo makedonsko združenje javnih komunalnih podjetij (ADKOM), predstavilo ekoremediacijske rešitve za čiščenje odpadnih voda ter mineralizacijo mulja. Vabilu na predstavitev smo se odzvali po zaključku dveh projektov v tej državi, kjer je bila implementirana tehnologija rastlinskih čistilnih naprav – Limnowet® in trstičnih gred za sušenje mulja – Limnosolids®.