LIMNOS je aktivni član mreže Globalno partnerstvo za vodo, v okviru katerega sodelujemo v delovni skupini za trajnostno urejanje odpadnih voda. V aktualni študiji uporabe sonaravnih rešitev za čiščenje odpadne vode za posamezna naselja, ki je bila izvedena na podlagi vprašalnika v 12 državah Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, smo ugotovili da se tehnično znanje sonaravnih sistemov povečuje. Sem spadajo različne izvedbe rastlinskih čistilnih naprav, stabilizacijskih in aeracijskih bazenov, sistemov infiltracije, trstičnih gred.

V regiji se uporabljajo vsi navedeni sistemi, a še vedno v ožjem obsegu, saj so te tehnologije premalo poznane. Drugi razlog je v zahtevani površini, ki pa je zlasti na podeželju, kjer so taki decentralizirani sistemi smiselni, dovolj. Delež prebivalstva, priključenega na čistilne naprave v manjših naseljih, je povsod še prenizek, tako da si bomo še naprej prizadevali  za zmanjšanje tega razpršenega vira onesnaženja površinskih in podzemnih voda.

Več o študiji: https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2022/sustainable-sanitation-task-force-report-released/