Uspešno je zaključeno 2 letno poskusno obratovanje rastlinske čistilne naprave v naselju Karbinci za 1.100 PE v Severni Makedoniji.