Na LIMNOSU smo pričeli z izvajanjem novega projekta FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), ki poteka v okviru je programa Central Europe. Sodeluje 9 partnerjev iz šestih držav regije, ki bodo okrepili izmenjavo znanj na področju malih retenzijskih ukrepov za preprečevanje poplav in suš, ter istočasno povečali zaščito pred onesnažili.
V projektu bomo razvili orodje za oceno učinkovitosti izvedbe manjših zadrževalnih ukrepov v porečju, ki ga bomo testirali na 6 porečjih v regiji. V Sloveniji bo to porečje Kamniške Bistrice.
Želimo si, da bi rezultati projekta bili koristno uporabljeni v upravljalskih načrtih porečij v regiji.
Projekt bo trajal do sredine 2020. Poleg LIMNOSA, so partnerji v Sloveniji še Inštitut za vodarstvo in vabljeni opazovalec, Direkcija RS za vode.

Več o projektu lahko najdete na spletni strani projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html