Limnos je v partnerstvu z Inštitutom za vodarstvo izvedel spletno usposabljanje za uporabo orodja za načrtovanje komunalne infrastrukture v porečju Drina. Gre za države uporabnice: Albanija, Kosovo, Severna Makedonija in Črna Gora, ki bodo s prihodnjimi investicijami v odvajanje in čiščenje odpadne vode prispevale k dvigu kvalitete vode v porečju reke Drin.

Orodje je na voljo na povezavi

Projekt razvoja orodja financira GWP MED v okviru projekta Drin Corda