Strokovnjaki iz Limnosa so oktobra 2019 zbranim predstavnikom komunalnih podjetij predstavili sonaravne tehnologije, ki jih lahko uporabimo za reševanje različnih problemskih področij. Poseben poudarek je bil na predstavitvi trendov na področju rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda. Vse bolj raste potreba tudi po rešitvah za mineralizacijo in skladiščenje komunalnega blata. S tehnologijo trstičnih gred omogočamo obdelavo blata na način, da ob koncu procesa pridobimo biološki material, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo.
Posebno predavanje je izvedel še gostujoči govornik, dr. Pedro Carvalho (Aarhus University, Danska), ki je zbranim osvetlil problematiko mikropolutantov in zlasti sposobnost naravnih tehnologij za njihovo odstranjevanje.