Limnos je uspešno zaključil projekt izgradnje rastlinske čistilne naprave v Vranjini (Črna Gora). Čistilna naprava bo čistila odpadno vodo naselja, ki leži neposredno ob Skadarskem jezeru in ima kapaciteto 400 PE. Uporabljena tehnologija čiščenja je kombinirana, vertikalno-horizontalna in zagotavlja 3. stopnjo čiščenja.