Strokovnjaki iz podjetja LIMNOS so organizirali dvodnevni trening za osebje, ki bo upravljalo in vzdrževalo rastlinski čistilni napravi v naseljih Karbinci in Kučičino v republiki Makedonija. Z udeleženci smo na terenu pregledali oba sistema in postopek kontrole ter nadzor tekom obratovanja, da bi zagotovili učinkovitost delovanja rastlinske čistilne naprave ter se izognili dodatnim stroškom popravil. Pomemben del usposabljanja je bilo prvo črpanje blata iz usedalnika na sistem za mineralizacijo in obdelavo blata iz čistilnih naprav – grede za sušenje mulja.

Ekipa iz podjetja Limnos bo še naprej izobraževala in nudila strokovno pomoč vsem sodelujočim pri vzdrževanju sistema.