Sporazum o sodelovanju med Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in Vlado Republike Slovenije (kot donor) je bil ratificiran 7. oktobra 2005. Obe strani sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri izvajanju projektov tehničnega sodelovanja na način, da donator v sklad za industrijski razvoj zagotavlja prispevke za posebne namene. V sklopu tega sodelovanja smo v podjetju Limnos (pogodbenik na slovenski strani) zaključili že dva projekta, in sicer »Izgradnja trstičnih gred za mineralizacijo mulja Mojkovac, Črna gora« in »Izboljšanje kakovosti vode v jezeru Modrac z ekoremediacijskimi ukrepi«.

Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju