LIMNOS je uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit –  Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom ANS (Aeriran Naravni Sistem) smo pričeli junija 2017 in bo trajal do konca leta 2018. V projektu razvijamo izboljšan naravni sistem (trstične grede ali ENG: Sludge treatment reed beds) za obdelavo komunalnega blata.

Opis operacije: Pričakovani končni rezultat projekta bo nov produkt – aeriran naravni sistem (ANS) za obdelavo komunalnega blata in njegovo ponovno uporabo. NS (naravni sistem) za obdelavo komunalnega blata za svoje optimalno delovanje potrebuje kisik v okolici bioloških procesov (razgradnje, mineralizacije).

Cilji projekta: zaradi ukrepov, ki jih bomo implementirali pri projektu ANS, se bo vsebnost kisika v podtalju sistema povečala. Vsebnost kisika v podtalju povečamo z aktivno aeracijo (puhalo) in izboljšano pasivno aeracijo (efekt dimnika). Zaradi večjega vnosa kisika v tla bodo biološki procesi pospešeni. Iz pridobljenih podatkov pričakujemo, da bomo lahko zmanjšali površino celotnega naravnega sistema (večje masne obremenitve blata na m2).

Projekt delno financirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Prednostne naložbe 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Vrednost sofinanciranja je 61.955 EUR.

Več o tem: http://www.eu-skladi.si