Strokovni posvet je bil organiziran 11. 9. 2020 na pobudo Gospodarske zbornice, MOP ter ARSO. Predstavili smo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in trstične grede za obdelavo komunalnega blata.

Poleg predstavitve aktualne problematike in tehnoloških rešitev, so bili poglavitni sklepi posveta:

· Strokovna javnost ne priporoča podaljšanja prehodnih rokov (2021 oz. 2023) za opremljanje aglomeracij s komunalno infrastrukturo;

· Sredstva se pretežno namenjajo za aglomeracije nad 2.000 PE, čeprav je veliko malih aglomeracij, kjer bodo občine v kratkem potrebovale finančno pomoč;

· Ponovna uporaba vode se v Sloveniji ne prakticira, je pa v EU vse več primerov, da se očiščena voda iz čistilnih naprav koristno uporabi za druge namene. Tovrstni koncepti so v Sloveniji še popolnoma neodkriti in se v fazi načrtovanje ne upoštevajo.

Več o dogodku najdete tukaj

V Limnosu si prizadevamo za celostno obravnavo vprašanj, povezanih z vodo.

Veseli smo vaših vprašanj in pobud.