V organizaciji Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) in Svetovne banke je 19. in 20. 1. 2021 potekal spletni posvet o možnostih čiščenja odpadnih voda na podeželju. Limnos je predstavil slovenske primere dobre prakse na območju razpršene poselitve. Rastlinske čistilne naprave so bile med najbolje sprejetimi in primernimi tehnologijami za razpršeno poselitev, saj omogočajo nizke operativne stroške in skupnostni pristop izvedbe.

Več o tem …