Strokovnjaki Limnosa smo sodelovali pri pripravi študije Evropske Komisije na temo priložnosti in izzivi čiščenja odpadnih voda v Podonavski regiji. Predstavili in ovrednotili smo možnosti izvedbe naravnih rešitev čiščenja v različnih državah Zahodnega Balkana, zlasti v Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Vse imenovane države so s tehnologijami rastlinskih čistilnih naprav in trstičnih gred že seznanjene in jih ocenjujejo pozitivno. So zanesljive in enostavne za vzdrževanje ter imajo zato velik potencial v regiji.

Celotno študijo si lahko preberete na povezavi