V mesecu juliju 2017 je bila otvoritev zgrajene rastlinske čistilne naprave Kamenica 49 PE. Naselje, ki leži v občini Sevnica, je večji del izgradnje novega kanalizacijskega sistema, preplastitve cestišča z asfaltom in izgradnje rastlinske čistilne naprave financirala s pomočjo prispevkov, ki jih redno mesečno plačuje vsaka stanovanjska hiša.

Določen del finančnih sredstev je prispevala tudi občina Sevnica. S pomočjo rastlinskih čistilnih naprav bi lahko problem odpadnih vod rešili v mnogih manjših naselij in zaselkih po Sloveniji.