BREZPLAČNO predavanje o malih komunalnih rastlinskih čistilnih napravah, Naklo

Gostitelj: CTRP KRANJ – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj Kje: Dom Janeza Filipiča Naklo, Kranjska cesta 1 Kdaj: Četrtek 22.02.2018 od 18:00 do 19:30 Teme predavanja:  vse o malih komunalnih čistilnih napravah, s posebnim poudarkom na sonaravni, učinkoviti in ugodni rešitvi; rastlinski čistilni napravi (za samostojne hiše, vikende, …),  kako deluje rastlinska čistilna naprava,  kakšni so stroški …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključena izdelava idejnih rešitev za kanal Port Milena v Ulcinju (Črna Gora)

Limnos je uspešno zaključil projekt idejnih rešitev za obnovo in revitalizacijo znanega kanala Port Milena v Ulcinju (Črna Gora). V procesu svetovanja smo ocenili količino in kvaliteto sedimenta v kanalu, ki povezujejo obalo nad Veliko plažo in solinami, ki so zaščiteno območje. Izdelali smo tehnološke predloge za odstranjevanje in deponiranje onesnaženega sedimenta po TEST (Transfer …

Martin Vrhovšek Novice

LIMNOS usposablja zaposlene komunalnih podjetij

V okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA) smo strokovnjaki iz podjetja Limnos izvedli delavnico na temo naravnih in trajnostnih rešitev za čiščenje odpadnih voda ter upravljanja s komunalnim muljem. Predstavili smo številne možnosti naravnih rešitev za različne okoljske problematike, kot tudi tudi finančne vire in možne oblike partnerstev za izvedbo projektov skladno …

Martin Vrhovšek Novice

LIMNOS pridobil raziskovalni projekt

LIMNOS je uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit –  Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom ANS (Aeriran Naravni Sistem) smo pričeli junija 2017 in bo trajal do konca leta 2018. V projektu razvijamo izboljšan naravni sistem (trstične grede ali ENG: Sludge treatment reed beds) za obdelavo komunalnega blata. Opis operacije: Pričakovani končni …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključeno izobraževanje upravljalcev RČN v Makedoniji

Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla drugo izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave v Makedoniji, tokrat na lokaciji v Karbincih. Izobraževanje je obsegalo teoretični in praktični del, ogledali pa smo si tudi čistilno napravo v bližnjem Berovem. Projekt financira Švicarska vlada in je že drugi v nizu podobnih v porečju …

Martin Vrhovšek Novice

Pričetek projekta FramWat

Na LIMNOSU smo pričeli z izvajanjem novega projekta FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), ki poteka v okviru je programa Central Europe. Sodeluje 9 partnerjev iz šestih držav regije, ki bodo okrepili izmenjavo znanj na področju malih retenzijskih ukrepov za preprečevanje poplav in suš, ter istočasno …

Martin Vrhovšek Novice

Slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Limnowet® za naselje Šavnik in deponijo Žabljak

V mesecu septembru 2017 je bila slavnostna otvoritev ekoremediacijskih objektov financiranih s strani republike Slovenije, oziroma Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (http://www.cmsr.si/sl/) v Črni Gori: Rastlinska čistilna naprava za naselje Šavnik v Črni Gori 500 PE. Rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda iz deponije na Žabljaku.  Polja za sušenje in mineralizacijo mulja iz …

Martin Vrhovšek Novice