Vodeni ogled trstičnih gred za predstavnike občin in komunalnih podjetij

Dne 11. 6. 2019 smo gostili predstavnike različnih občin in komunalnih podjetij na strokovnem ogledu trstičnih gred v naselju Dellach in Irschen v sosednji Avstriji. Ker se tam blato odlaga že 12 let, so si obiskovalci lahko ogledali, kako trstične grede izgledajo v naravi, kakšni so stroški obratovanja in vzdrževanja, princip delovanja,… Čistilna naprava v …

Martin Vrhovšek Novice

Konferenca SONARAVNE REŠITVE 2019 je za nami.

Več kot 80 udeležencev konference je potrdilo potrebo po izobraževanju o ekoremediacijah oziroma sonaravnih rešitvah. 23. maja 2019 je namreč na Gospodarskem razstavišču potekala konferenca SONARAVNE REŠITVE 2019 s priznanimi mednarodnimi strokovnjaki. Konferenco je v Sloveniji organiziralo podjetje Limnos d.o.o., ravno v letu, ko praznuje že 25. letnico podjetja. Dopoldanski del konference je bil napolnjen …

Urban Čepon Novice

Konferenca SONARAVNE REŠITVE 2019

LIMNOS v so-organizaciji z mednarodnimi strokovnjaki organizira konferenco Sonaravne rešitve 2019 (s poudarkom na odpadnih in poplavnih vodah, zelenih mestih). Potekala bo 23.5.2019 na Gospodarskem razstavišču (dvorana Urška), s pričetkom ob 10.00 uri. Namen dogodka je predstaviti tuje in domače prakse uporabe sonaravnih rešitev za: čiščenje odpadnih voda, zadrževanje poplavnih voda, upravljanje vode za večnamensko uporabo, zelena …

Urban Čepon Novice

1. nacionalna delavnica v okviru projekta FramWat

Dne 18. 4. 2019 je v prostorih PGD v Kamniku potekala 1. nacionalna delavnica za uporabo orodja za identifikacijo lokalnih prioritet na področju varstva pred škodljivim delovanjem voda, razvitega v sklopu mednarodnega projekta FramWat. Udeležencem je bil predstavljen koncept spremljanja pobud na lokalnem nivoju in organiziranega sodelovanja med občinami, koncesionarjem ter Direkcijo za vode. Orodje …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos v Severni Makedoniji

Limnos je v sklopu Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, ki ga uresničuje Javna agencija SPIRIT Slovenija, pridobil sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave za nastop na makedonskem trgu. Vrednost sofinanciranja znaša 4.500,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega Sklada za regionalni razvoj, več informacij najdete na spletni povezavi EU-SKLADI

Martin Vrhovšek Novice

Novičnik Start Circles

LIMNOS kot sodelujoči partner v projektu Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS) obvešča, da je na voljo prvi novičnik projekta. V njem med drugim najavljamo mednarodno delavnico na temo krepitve lokalnih skupnosti z umeščanjem naravnih rešitev, ki celostno podpirajo upravljanje z vodami (zlasti odpadne vode, padavinske vode v urbanih okoljih) in …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt TOXICROP

TOXICROP je evropski projekt, ki si s pomočjo izmenjave znanja zaposlenih na različnih področjih raziskav in inovacij prizadeva, da na zemljevidu predstavi območja tveganj za nastanek cianotoksinov, ki so prisotni predvsem v kmetijstvu. Zmanjšalo bi se cianotoksine v pridelkih ter bioakumulacijo pri pridelkih in živilih, povezanih z uporabo evtrofnih voda pri namakanju pridelkov. Razvilo se …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt Framwat

V okviru mednarodnega projekta Framwat, kjer LIMNOS sodeluje kot partner, smo v Ljubljani v novembru organizirali srečanje vseh partnerjev iz 6 držav. Skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (UL) smo izpeljali terenski ogled porečja Kamniške Bistrice. Namen partnerskega sestanka je bil tudi testiranje aplikacije FroGIS, ki nastaja v okviru projekta in je namenjena identifikaciji …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos sodeluje v Partnerstvu za učinkovitejši nastop na tujih trgih

Limnos z letošnjim letom vstopa v strateško partnerstvo za širitev poslovanja na Ukrajinski trg. Projekt partnerstva je del operacije, ki je bila uspešna pri kandidiranju na Javni razpis za »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019«, ki ga je v 2018 razpisala javna agencija SPIRIT Slovenija. Projekt bo potekal do oktobra 2019. Od …

Martin Vrhovšek Novice