Svetovni dan zemlje 2020

V dneh, ko smo doma, si bo odpočila tudi naša Zemlja. Zanimivo, kako aktualno globalno proizvodno zatišje kaže lepe rezultate! V Benetkah vidijo modrino svojega morja, Indijci od daleč lahko zaradi čistega ozračja občudujejo Himalajo. Kitajska je svoje izpuste v ozračje znižala za 18 %, Evropa kar za 40–60 %. A medtem ko z nestrpnostjo …

Martin Vrhovšek Novice

Svetovni dan voda 2020

Čeprav se vsi posvečamo izvajanju ukrepov proti virusu, je prav, da ne pozabimo na Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22.marca. Na Limnosu smo zavezani k čiščenju odpadnih voda ter k varovanju vodnih virov. V ta namen razvijamo nove produkte za zmanjševanje onesnaženj in varovanje ekosistemov. Prav letos bomo pričeli z razvojem in izgradnjo grajenih …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje

Januarja 2020 se je v Šetjurju prvič sestalo projektno partnerstvo projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)”, ki se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje. …

Martin Vrhovšek Novice

Trstične grede LIMNOSOLIDS® za obdelavo in mineralizacijo mulja

Dandanes pereča tema je blato, ki se kopiči na čistilnih napravah za čiščenje odpadnih voda, komunalna podjetja pa ga ne morejo več izvažati v sežigalnico na Madžarsko. V reviji EOL smo že v letu 2016 na kratko predstavili zeleno rešitev (tehnologijo), za katero niti ni bilo toliko posluha. Sedaj ko podjetjem “teče” voda v grlo, …

Martin Vrhovšek Novice, Članki

2. nacionalna delavnica v okviru projekta FramWat

Decembra 2019 smo s partnerji organizirali 2. Strokovni posvet na temo malih zadrževalnih ukrepov v okviru projekta FramWat. Na njem smo osvetlili pomembnost komuniciranja med vsemi deležniki, v osrčje katerega je postavljena lokalna skupnost na mikro ravni ter posamezno porečje na makro ravni. Kogar zanima, si lahko na povezavi ogleda do sedaj razvita orodja s strani …

Martin Vrhovšek Novice

Nova rastlinska čistilna naprava Limnowet v Črni Gori

Limnos je uspešno zaključil projekt izgradnje rastlinske čistilne naprave v Vranjini (Črna Gora). Čistilna naprava bo čistila odpadno vodo naselja, ki leži neposredno ob Skadarskem jezeru in ima kapaciteto 400 PE. Uporabljena tehnologija čiščenja je kombinirana, vertikalno-horizontalna in zagotavlja 3. stopnjo čiščenja.

Martin Vrhovšek Novice

Predavanje za komunale na GZS

Strokovnjaki iz Limnosa so oktobra 2019 zbranim predstavnikom komunalnih podjetij predstavili sonaravne tehnologije, ki jih lahko uporabimo za reševanje različnih problemskih področij. Poseben poudarek je bil na predstavitvi trendov na področju rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda. Vse bolj raste potreba tudi po rešitvah za mineralizacijo in skladiščenje komunalnega blata. S tehnologijo trstičnih gred …

Martin Vrhovšek Novice