Z letošnjim letom dokončujemo še dve ekoremediacijski ureditvi v Črni Gori. Z zasadnjo rastlin na rastlinski čistilni napravi v Andrijevici bo mesto pridobilo celovito in sonaravno čiščenje odpadnih voda, blato čistilne naprave pa bo tretirano na dveh trstičnih gredah. Na ta način bo čistilna naprava postala enotni center za obdelavo odpadne vode in pridelavo kompostu podobnega materiala. Čistilne naprave so tovarne vode in hranil, in ponovna uporaba je lahko koristen vir za kmetijsko pridelavo pod pritiski podnebnih sprememb.

Slika 1: deponija Plav tekom zasadnje.

 

Pred nami je leto dni dela z upravljavci, da bodo z lokacijo upravljali v duhu krožnega gospodarstva.

Naselje Plav, ki je poznano po Plavskem jezeru je pridobilo varno sanirano deponijo s kapaciteto 40.000 t odpadnega materiala. Zelena prekrivka in prilagojena rastlinska čistilna naprava za izcedne vode varujejo Komaračko reko, ki teče ob deponiji. Izcedne vode se čistijo na prilagojeni rastlinski čistilni napravi, ki porabi bistveno manj energije za svoje obratovanje kot klasične rešitve čiščenja izcedne vode.

Projekta sta bila sofinancirana s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj.