Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla drugo izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave v Makedoniji, tokrat na lokaciji v Karbincih. Izobraževanje je obsegalo teoretični in praktični del, ogledali pa smo si tudi čistilno napravo v bližnjem Berovem.

Projekt financira Švicarska vlada in je že drugi v nizu podobnih v porečju reke Bregalnice.

LIMNOS-ova ekipa bo upravljavcem za informacije in prenos znanja na voljo še dve leti.

Novice objavljene v lokalnem mediju: