V Vlori (Albanija) smo zaključili dva razvojna projekta, sofinancirana s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) prek Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), katerih rezultat sta bila med drugimi tudi dva ekoremediacijska ukrepa (rastlinska čistilna naprava in zadrževalnik meteorne vode). Projekta je izvedel Limnos d.o.o. v sodelovanju z Balkanskim centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj (BCCD). 21. februarja je na obeh lokacijah v Vlori potekala tudi slovesna otvoritev obeh objektov, ki sta se jo udeležila tudi slovenska veleposlanica v Albaniji, ga. Lea Stančič, in župan Vlore, g. Dritan Leli.

Prvi objekt je demonstracijsko-izobraževalni objekt rastlinske čistilne naprave za srednjo šolo, ki čisti njihove komunalne odpadne vode na sonaraven način. Tak pristop je za širšo regijo zelo primeren, saj je učinkovit ter enostaven za vzdrževanje. Izvedba z lokalnimi partnerji je potrditev, da je tak projekt izvedljiv tudi na drugih lokacijah v državi, zlasti za decentralizirana naselja. Omenjena rastlinska čistilna naprava bo služila dijakom za opazovanje procesa čiščenja vode (pridobili so tudi ustrezne meritvene aparate) ter kot pokazna lokacija za prenos te dobre prakse naprej po regiji. Razgovori za investiranje v nove rastlinske čistilne naprave že potekajo.

Drugi objekt predstavlja naravni zadrževalnik vode, ki v primeru nalivov zadrži vodo in s tem prepreči poplave v bližnji okolici (naselje), v sušnem obdobju pa omogoča habitat za živali in zeleno površino za večjo kvaliteto bivanja. Poplavna varnost je pomembno vprašanje v mestu Vlore in novi ribnik je primer, kako se pred poplavami lahko zaščitijo s točkovnimi ukrepi na problemskih območjih, ki hkrati opravljajo večfunkcionalno ekosistemsko nalogo. Gre za prvi primer t. i. zelene infrastrukture v tem mestu.

Svečane otvoritve so se udeležili tudi g. Gašper Jež, direktor CMSR, ga. Mojca Kopše, svetovalka CMSR, predstavniki Limnosa ter ga. Elvana Zhezha, direktorica BCCD. Srečanju slovenske delegacije z županom je sledil ogled obeh projektov na terenu.