Zaključna konferenca projekta FramWat (framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) je potekala na spletni platformi join.me dne 09. 06. 2020. Podjetje Limnos je predstavilo razvito Metodologijo za oceno stroškov malih zadrževalnih ukrepov na nivoju porečja. Do vseh predstavitev lahko dostopate tukaj. S tem dogodkom se je zaključilo delo na triletnem projektu, ki krepi regionalni okvir za preprečevanje poplav in suš. Pripravljen akcijski načrt za Kamniško Bistrico stremi k povečanju vključevanja malih zadrževalnih ukrepov na nivoju porečja.