Prvi nacionalni dogodek v okviru projekta FramWat v Sloveniji je potekal 10. maja 2018. Organizatorji iz podjetja Limnos d.o.o. in Univerze v Ljubljani (FGG) so več kot 20 udeležencem iz akademskih krogov, ministrstev, občin, nevladnih organizacij itd. predstavili glavne dejavnosti in izsledke projekta ter obrazložili pilotne akcije, ki bodo potekale na izbranem pilotnem porečju Kamniške Bistrice. Glavni cilj dogodka je bila razprava z udeleženci o naravnih ukrepih zadrževanja voda: kam jih lahko lociramo, kako učinkoviti so in kakšne so možnosti (zlasti z vidika zakonodaje) za njihovo razširjeno izvajanje v Sloveniji. Poudarjeno je bilo, da bi se morali bolj osredotočiti na naravne ukrepe zadrževanja voda in njihove pozitivne učinke na vodno bilanco ter kvaliteto vode. Medsektorsko sodelovanje in boljše razumevanje kumulativnih učinkov naravnih ukrepov zadrževanja voda bi bili največja podpora na poti premikov teh ukrepov iz teorije v prakso. Obstaja splošno soglasje, da je treba naravne ukrepe zadrževanja vode vključiti v prakse upravljanja povodij in uskladiti z drugimi ukrepi z namenom zaščite Slovenije pred poplavami in za dosego dobrega ekološkega stanja vodnih teles.