LIMNOS zaključuje projekt prve faze sanacije deponije za komunalne odpadke v občini Devoll, Albanija. Gre za neurejeno deponijo, ki že vrsto let ogroža okolje in tamkajšnje prebivalce. Odpadki se tu ne odlagajo, odkar je zgrajena regijska deponija v Maliqu. V sklopu projekta se je do sedaj pripravila in izolirala skleda ter premestilo in kompaktiralo 25.000 m3 starih smeti. Izcedne vode se zbirajo v prefabriciranem usedalniku, ki služi kot prva faza čiščenja, sledi ji rastlinska čistilna naprava. Sistem je trajnosten in zahteva minimalno vzdrževanje.