V Kaštelirju je bila oktobra 2016 slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Kaštelir in gred za mineralizacijo mulja. Leta 2008 je občina Kaštelir-Labinci začela projekt trajnostnega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. V sklopu projekta so zgradili kanalizacijsko omrežje z zaključkom v rastlinski čistilni napravi za 1900 PE. Ob rastlinski čistilni napravi se nahajajo tudi grede za mineralizacijo mulja. Tako RČN kot tudi grede za mineralizacijo mulja je projektiralo naše podjetje Limnos d.o.o. Na ta način je v celoti rešena problematika odpadne komunalne vode in mulja iz čistilne naprave na lokalnem nivoju.