Na LIMNOSU smo pričeli s sodelovanjem v novem projeku Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS), ki poteka v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija. Sodeluje 7 partnerjev iz obeh držav, ki bodo skupaj oblikovali čezmejne inovacijske

mreže in verige vrednosti, ki spodbujajo prehod malih in srednjih podjetij v krožno gospodarstvo. Kompetentni projektni partnerji bodo spremljali sodelujoča podjetja od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.

Projekt bo trajal do sredine 2021.

Za več informacij klikni tukaj