Povezovanje podjetij in raziskovalcev je pot v krožno gospodarstvo

V sklopu projekta Start Circles je 3. Februarja 2021 potekala mednarodna virtualna konferenca, na kateri so bile predstavljene obstoječe R&R kompetence na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na plastičnih in lesnih materialih na območju Slovenije in Avstrije. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks inoviranja v slovenskih in avstrijskih podjetjih, kot rezultat sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami.

V projektu Limnos sodeluje z razvojem poslovnega modela uporabe mineraliziranega blata s trstičnih gred.

Posnetek dogodka

Martin Vrhovšek Novice