Strategija ekoremediacij v Črni gori

Študija Strategija ekoremediacij v Črni gori, skupaj z Akcijskim planom za obdobje 2014–2020, analizira stanje okolja, identificira onesnažene in degradirane lokacije (hot spots) ter predlaga najbolj primerne rešitve sanacije. Vse rešitve so v skladu z obstoječimi strategijama in so usmerjene k uporabi ekoremediacijskih tehnologij. Le te namreč odlikuje trajnostni karakter ter ekološka in ekonomska upravičenost. …

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Vlada Unsko-sanskega kantona je prepoznala pomembnost formuliranja ustrezne okoljske strategije. Cilj projekta je bil izboljšanje stanja okolja in ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zaščito narave z uporabo zelenih tehnologij, poznanih pod imenom »ekoremediacije«. Implementacija ekoremediacijskih ukrepov bo tako v prihodnosti pripomogla k dolgotrajnemu ravnovesju ekologije, ekonomije in okolja.