Vranjina, Črna Gora

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Vranjina v Črni Gori. Sestavljena je iz 4 polj (2 z vertikalnim tokov vode + 2 s horizontalnim tokom vode) s skupno površino 1.000 m². Za samo delovanje so potrebne črpalke, ki dovajajo vodo na prvi dve polji. Ker se naselje Vranjina in RČN nahajajo v neposredni …

Kamenica, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Kamenica v občini Sevnica. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 125 m². Teren dopušča da se voda od naselja in čez celotno RČN pretaka gravitacijsko zato za svoje delovanje ne potrebuje strojne in električne opreme.

Rakitna, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Rakitna, ki leži na cca 800 metrih nadmorske višine v občini Brezovica pri Ljubljani. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 2.200 m2. Za svoje delovanje potrebuje elektriko, saj pride primarna kanalizacija zelo nizko do samega sistema RČN. Iz črpališča se prečrpa v primarni usedalnik, dalje …

Karbinci, Severna Makedonija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Karbinci v Severni Makedoniji. Projekt je financiran s strani Švicarske razvojne pomoči. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je sestavljena iz 4 polj s skupno površino 2.750 m². Zaradi terena, ki je povsem raven, je vodo potrebno črpati iz črpališča v tro-prekatni usedalnik. Od tu …

Kuchichino, Severna Makedonija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino v Severni Makedoniji. Projekt je financiran s strani Švicarske razvojne pomoči. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je sestavljena iz 3 polj s skupno površino 1.750 m². Zaradi povsem ravnega terena je vodo potrebno iz črpališča črpati v tro-prekatni usedalnik. Od tu dalje voda …

Sveti Tomaž II, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Sveti Tomaž in ostalih okoliških zaselkov v občini Sveti Tomaž. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 1.250 m². Vsa odpadna voda se zbira na najnižji točki in prečrpava do usedalnika. Od tam naprej voda gravitacijsko teče čez celoten sistem RČN.

Trebče, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Sestavljena je iz 2 polj s skupno površino 100 m². Zaradi padca terena se voda čez celotni sistem pretaka gravitacijsko, tako da RČN za svoje delovanje ne potrebuje elektrike.

Podsreda, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Podsreda v občini Kozje. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 125 m². Ker je konfiguracija terena takšna da je dovolj gravitacijskega padca, RČN za svoje delovanje ne potrebuje strojne in električne opreme.

Hotel Otrant, Ulcinj, Črna Gora

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje določenega dela odpadnih voda iz celotnega kompleksa hotela Otrant v Ulcinju (Črna Gora). Sestavljena je iz 2 polj s skupno površino 126 m². Zaradi terena, ki je povsem raven, smo za prečrpavanje odpadne vode uporabili potopno črpalko, ki pa na letni ravni porabi zelo malo električne energije.

Dobje, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za del naselja Dobje v občini Dobje. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 250 m². V sistem ni vgrajene strojne opreme, tako da so stroški obratovanja in delovanja nizki.