Devoll, Albanija

LIMNOS je zaključil I fazo sanacije deponije za komunalne odpadke v občini Devoll, Albanija. V sklopu projekta se je premestilo in kompaktiralo 25.000 m3 starih smeti. Izcedne vode se zbirajo v prefabriciranem usedalniku, ki služi kot prva faza čiščenja, sledi ji lagunska rastlinska čistilna naprava. Sistem je trajnosten in zahteva minimalno vzdrževanje.

Dobrava, Slovenija

Za projekt sonaravne sanacije deponije v kraju Dobrava v občini Ormož smo prejeli evropsko nagrado EUREKA Lillehammer Award. V rastlinski čistilni napravi prečiščene izcedne vode se s pomočjo namakalnega sistema vračajo nazaj v telo deponije, hkrati pa skozi lesne vrste rastlin izhlapevajo v ozračje.

Žabljak, Črna Gora

Gre za prvi takšen projekt v Črni Gori. Poleg čiščenja izcednih odpadnih voda iz deponije se bo čistilo še izcedne vode iz trstičnih gred Limnosolids® za kompostiranje blata, ki bodo zgrajene poleg deponije.