Z naravo do čistega okolja

LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo, je bilo ustanovljeno leta 1994. Ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Iz začetnih raziskav na področju vodnih ekosistemov in razvoja čiščenja odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN) smo danes razširili dejavnost na ponudbo različnih sonaravnih rešitev okoljskih problemov, kot posledic delovanja človeka. Naše rešitve obnove in varovanja okolja, ki upoštevajo pomen, zgradbo in delovanje ekosistemov imenujemo ekoremediacije (ERM).

S svojimi izdelki in storitvami smo prisotni tako doma kot v tujini. Z raziskovalnim delom in izkušnjami zaposlenih sodelujemo s številnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in Evropi. ERM kot način varovanja okolja so vgrajene v izobraževalne procese srednjih šol in univerz v Sloveniji in državah JV Evrope.

Naša vizija in poslanstvo

V LIMNOS-u smo predani razvijanju rešitev za obnovo in zaščito okolja z ekoremediacijami. Prizadevamo si postati ključen akter pri promociji, razvoju in izgradnji ekoremediacijskih rešitev kot celovitega sistema zaščite okolja v Sloveniji, državah Zahodnega Balkana in širše. Zastavljene cilje bomo dosegli z usmeritvijo k povezovanju mednarodnih partnerjev in razvojem inovativnih rešitev.

Naše dejavnosti

Ekipa

Slika od prof. dr. Danijel Vrhovšek

prof. dr. Danijel Vrhovšek

Prokurist, Strateški razvoj M +386 41 675 066

Slika od Marjana Vrhovšek

Marjana Vrhovšek

univ. dipl. biol.

Direktorica M +386 41 386 455

Slika od mag. Alenka Mubi Zalaznik

mag. Alenka Mubi Zalaznik

mag. politologije

Projektno vodenje M +386 41 845 654

Slika od Martin Vrhovšek

Martin Vrhovšek

univ. dipl. biol.

Rastlinske čistilne naprave M +386 41 325 227

Slika od Anja Potokar

Anja Potokar

univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Projektant M +386 51 222 528

Slika od Urša Brodnik

Urša Brodnik

univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Projektant M +386 31 777 800

Slika od dr. Gregor Plestenjak - zunanji sodelavec

dr. Gregor Plestenjak - zunanji sodelavec

univ. dipl. inž. agr.

Trstične grede za obdelavo blata M +386 40 346 360

Nagrade in priznanja

Strategija ekoremediacij v Črni gori
Vlada Črne gore je prepoznala strateško pomembnost reševanja okoljskih problemov z uporabo ekološko in ekonomsko sprejemljivih ekoremediacijskih tehnologij. Dne 18.4.2014, je zato vlada Črne gore sprejela Strategijo ekoremediacij Črne gore in Akcijski načrt za obdobje 2014 – 2020. Ekoremediacije tako postajajo prepoznavnavna strategija držav v razvoju.

Vključevanje ekoremediacij v strateške razvojne programe Slovenije
Dne 24.02.2006 je takratni minister za okolje in prostor, Janez Podobnik, dr. med., na sestanku podpisal zapisnik, da se ekoremediacije vključijo kot standard v vse dokumente, ki obravnavajo okolje. Sklep je bil rezultat dolgoletnega dela in truda za vključitev ekoremediacij v strateške razvojne programe Slovenije.

Priznanje »Zlati javor« za najboljši ekološki projekt v Bosni in Hercegovini
Projekt »Ekoremediacije za zaščito okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona«, ki smo ga uspešno zaključili konec leta 2015, je bil izbran za najboljši ekološki projekt v Bosni in Hercegovini. Več o projektu si lahko preberete tukaj: link na referenco projekta ali pa na video o projektu.

National Energy Globe Award 2008
Sustainable rehabilitation of the landfill site

European Regional Champions Award 2008
Centre of Excellence for Environmental Technologies

Sejemsko priznanje MOS 2005
Mestni svet Mestne občine Celje za RČN

The Eureka Lillehammer Award 2001
Prva nagrada za EUREKA projekt

Priznanje za okoljsko tehnologijo 2001