Limnos z letošnjim letom vstopa v strateško partnerstvo za širitev poslovanja na Ukrajinski trg. Projekt partnerstva je del operacije, ki je bila uspešna pri kandidiranju na Javni razpis za »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019«, ki ga je v 2018 razpisala javna agencija SPIRIT Slovenija. Projekt bo potekal do oktobra 2019.

Od projekta pričakujemo povezovanje vključenih slovenskih partnerjev (Esotech d.d., Sicom invest d.o.o. in Limnos d.o.o.) za prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, s katerimi Limnos želi spodbuditi uporabo ekoremediacijskih rešitev na tem velikem in obetavnem trgu.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost sofinanciranja konzorcija je 153.000 EUR. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.