LIMNOS je v 2017 uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit –  Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom ANS (Aeriran Naravni Sistem) smo pričeli junija 2017 in po prvem letu izvajanja projekta z veseljem opažamo, da vzpostavljeni sistem deluje.

V projektu proučujemo vpliv različnih tipov aeracije na biofizikalne procese, ki se odvijajo v t.i. trstični gredi ter razvijamo izboljšan naravni sistem za obdelavo komunalnega blata. Pričakovani končni rezultat projekta bo aeriran naravni sistem (ANS) za obdelavo komunalnega blata in njegovo ponovno uporabo.

Prvotna pričakovanja, da se bo vsebnost kisika v podtalju povečala je že potrjena, vsebnost kisika se pod določenimi pogoji pasivne aeracije lahko poveča celo do 4-krat. To pomeni, da bomo lahko v prihodnosti ob uporabi izboljšane pasivne aeracije zmanjšali potrebno površino za te sisteme in povečali doziranje blata na enoto površine (m2).

Projekt delno financirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Prednostne naložbe 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Vrednost sofinanciranja je 61.955 EUR.

Več o tem: http://www.eu-skladi.si