Na Limnosu stalno razvijamo in opozarjamo na možnosti sonaravne obdelave komunalnega blata. V ARRS projektu sodelujemo z vodilnim partnerjem ZAG in partnerjema FGG UL ter ZRS Bistra.
Na naši pilotni trstični gredi bomo raziskovali proces biomineralizacije, ki bo potekal v kombinaciji s procesom bioizluževanja potencialno nevarnih snovi z uporabo avtotrofnih bakterij za namen izboljšanja njegove kvalitete in možnosti uporabe, npr. v gradbenih kompozitih. Analizirali bomo tudi izcedne vode iz trstičnih gred in ugotavljali njihov potencial ponovne uporabe.

Projekt bo trajal do leta 2023 in se v celoti posveča temi krožnega gospodarstva (izrabe virov).

Projekt se izvaja ob finančni podpori ARRS in ima evidenčno številko L7-3185.