Limnos se je pridružil Zelenemu obmrežju, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. V revijo EOL smo prispevali članek o sonaravni obdelavi komunalnega blata.

V sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva smo v marcu pripravili tudi webinar o trstičnih gredah za obdelavo mulja, na katerem smo predstavili tudi stroškovno analizo konkretnega primera ČN s kapaciteto 11.000 PE.