Več kot 80 udeležencev konference je potrdilo potrebo po izobraževanju o ekoremediacijah oziroma sonaravnih rešitvah. 23. maja 2019 je namreč na Gospodarskem razstavišču potekala konferenca SONARAVNE REŠITVE 2019 s priznanimi mednarodnimi strokovnjaki.

Konferenco je v Sloveniji organiziralo podjetje Limnos d.o.o., ravno v letu, ko praznuje že 25. letnico podjetja.

Dopoldanski del konference je bil napolnjen s predavanji, in sicer:

  • Dr. Victor Beumer z Nizozemske: Kako ustvariti naselja bolj odporna na naravne (ekstremne) pojave?
  • Prof. dr. Joan Garcia, UPC, Katalonija, Španija: Grajena mokrišča, rastlinske čistilne naprave in trstične grede kot sonaravne rešitve in priložnosti ponovne uporabe.
  • Albert Jansen, Water Innovation Consulting: Uporaba naravnih rešitev v mestih – zapiranje vodnega krogotoka.
  • Declan Alcock, Inženirji brez meja, Irska: Javne stavbe: prihranki z ugodnimi ukrepi zelenih gradbenih tehnik (zelena infrastruktura).
  • mag. Alenka Mubi Zalaznik (LIMNOS), dr. Darja Istenič, Zdravstvena fakulteta, UL, dr. Polona Pengal, Zavod Revivo: Konkretni obstoječi primeri sonaravnih rešitev v Sloveniji.
  • Dr. Sean O’Hogain in Liam McCarton, Tehnična univerza Dublin in Pat Kennedy, eTownz, Irska: Predstavitev spletnega orodja za možnost nadaljnjega razvoja idej.

Po kosilu so sledile popoldanske delavnice v obliki okroglih miz, kjer je bil poudarek na konkretnih primerih iz Slovenije in predvsem na načinu razmišljanja, kjer ne strmimo slepo v eno smer, ampak se vedno znova poskusimo vrniti na začetek.

Naslovi okroglih miz so bili:

  1. Naravne rešitve za odpadno vodo in blato.
  2. Naravne rešitve za zadrževanje vode in protipoplavne ukrepe.
  3. Celovito upravljanje z vodo na ravni skupnosti/porečja s pomočjo naravnih rešitev.

Odzivi udeležencev so nas navdušili in še kako kažejo na to, da je nujno začeti graditi z naravo in ne le v naravi.

Konferenco je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor ter Global Water Partnership Slovenija.