Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino, v Makedoniji. Izobraževanje je potekalo dva dni in obsegalo teoretični del, ogled na terenu ter praktične vaje. Projekt financira švicarska vlada in je eden v nizu podobnih projektov v porečju reke Bregalnice.

LIMNOS-ova ekipa bo upravljalcem za informacije in prenos znanja na voljo še dve leti.