Trstične grede LIMNOSOLIDS® za obdelavo in mineralizacijo mulja

Dandanes pereča tema je blato, ki se kopiči na čistilnih napravah za čiščenje odpadnih voda, komunalna podjetja pa ga ne morejo več izvažati v sežigalnico na Madžarsko. V reviji EOL smo že v letu 2016 na kratko predstavili zeleno rešitev (tehnologijo), za katero niti ni bilo toliko posluha. Sedaj ko podjetjem “teče” voda v grlo, …

Martin Vrhovšek Novice, Članki