Limnowet® je rastlinska čistilna naprava (RČN) za čiščenje različnih tipov odpadnih voda, ki temelji na posnemanju samočistilne sposobnosti narave.

Rastlinske čistilne naprave so primerne za čiščenje odpadnih voda iz:
  individualnih hiš,
  skupkov hiš in manjših zaselkov,
  celotnih naselij,
  turističnih in ekoloških kmetij,
  avtokampov,
  prehrambeno-predelovalnih industrijskih obratov,
  komunalnih in industrijskih odlagališč (izcedne vode),
  netočkovnih virov (meteorne vode z urbanih površin in cestišč).

Brez elektrike
Deluje brez priklopa na električno omrežje in ne potrebuje strojnih komponent.
Izjemno učinkovita
Iz vode očisti več kot 90 % vseh nečistoč. Nemoteno deluje tudi pozimi.
Nizki stroški
Izgradnja, obratovanje in vzdrževanje so cenovno ugodni. Ne potrebuje rednega servisiranja.
Olajšave in subvencije
Upravičeni ste do 90 % manjših okoljskih dajatev in nepovratnih občinskih sredstev.

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:
  strategije in programi upravljanja z odpadnimi vodami v naseljih,
  izdelava idejnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za razpršene naselitve,
  izdelava projektne dokumentacije za rastlinske čistilne naprave Limnowet®,
  izgradnja rastlinske čistilne naprave Limnowet® na ključ,
  nadzor nad gradnjo in optimizacija delovanja,
  izobraževanje zaposlenega osebja,
  izdelava obratovalnega poslovnika ter navodil za vzdrževanje.

Rastlinske čistilne naprave Limnowet®
OBIŠČITE www.limnowet.si ZA
HIŠNE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE!

OBIŠČITE LIMNOWET.SI

Razmišljate o rastlinski čistilni napravi?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja, če nas pokličete na številko (01) 505 74 72 ali izpolnete obrazec.