LIMNOS usposablja zaposlene komunalnih podjetij

V okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA) smo strokovnjaki iz podjetja Limnos izvedli delavnico na temo naravnih in trajnostnih rešitev za čiščenje odpadnih voda ter upravljanja s komunalnim muljem. Predstavili smo številne možnosti naravnih rešitev za različne okoljske problematike, kot tudi tudi finančne vire in možne oblike partnerstev za izvedbo projektov skladno …

Martin Vrhovšek Novice

LIMNOS pridobil raziskovalni projekt

LIMNOS je uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit –  Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom ANS (Aeriran Naravni Sistem) smo pričeli junija 2017 in bo trajal do konca leta 2018. V projektu razvijamo izboljšan naravni sistem (trstične grede ali ENG: Sludge treatment reed beds) za obdelavo komunalnega blata. Opis operacije: Pričakovani končni …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključeno izobraževanje upravljalcev RČN v Makedoniji

Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla drugo izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave v Makedoniji, tokrat na lokaciji v Karbincih. Izobraževanje je obsegalo teoretični in praktični del, ogledali pa smo si tudi čistilno napravo v bližnjem Berovem. Projekt financira Švicarska vlada in je že drugi v nizu podobnih v porečju …

Martin Vrhovšek Novice

Pričetek projekta FramWat

Na LIMNOSU smo pričeli z izvajanjem novega projekta FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), ki poteka v okviru je programa Central Europe. Sodeluje 9 partnerjev iz šestih držav regije, ki bodo okrepili izmenjavo znanj na področju malih retenzijskih ukrepov za preprečevanje poplav in suš, ter istočasno …

Martin Vrhovšek Novice

Slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Limnowet® za naselje Šavnik in deponijo Žabljak

V mesecu septembru 2017 je bila slavnostna otvoritev ekoremediacijskih objektov financiranih s strani republike Slovenije, oziroma Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (http://www.cmsr.si/sl/) v Črni Gori: Rastlinska čistilna naprava za naselje Šavnik v Črni Gori 500 PE. Rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda iz deponije na Žabljaku.  Polja za sušenje in mineralizacijo mulja iz …

Martin Vrhovšek Novice

Izgradnja RČN v Makedoniji

Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino, v Makedoniji.

Gradnja prve rastlinske čistilne naprave Limnowet® v Albaniji

Projekt »5B ALBANIA – CIVIL SOCIETY PLATFORM AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (1st phase VLORA)« se približuje koncu. Eden izmed rezultatov projekta je tudi izgrajena rastlinska čistilna naprava. Ker v Vlori nismo našli primerne lokacije za gradnjo rastlinske čistilne naprave, smo skupaj s partnerji sprejeli kompromis. Rastlinska čistilna naprava bo zgrajena ob šoli, ki je sicer priključena …

Mednarodno razvojno sodelovanje

Sporazum o sodelovanju med Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in Vlado Republike Slovenije (kot donor) je bil ratificiran 7. oktobra 2005. Obe strani sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri izvajanju projektov tehničnega sodelovanja na način, da donator v sklad za industrijski razvoj zagotavlja prispevke za posebne namene. V sklopu tega sodelovanja smo …